نوشته های ‘پی سی پارسی’

اس ام اس عاشقانه زیبا مخصوص شب ها

واست شب اس ام اس زدم که بگم دنیام تاریکه مثل شب ، تنهام مثل ماه ، کوچیکم مثل ستاره اما دوست دارم قد آسمونی که اندازه نداره .


آپدیتNOd32 روز سه شنبه ۱۱ بهمن ۹۰

Username: TRIAL-59119687 Password: ua7srrrmuk Username: TRIAL-59119696 Password: 35dh4u2mpd Username: TRIAL-59186417 Password: 3mhdjakf6u Username: TRIAL-59186423 Password: b2xd3djxn8 Username: TRIAL-59186435 Password: jetmausjpc Username: TRIAL-59186440 Password: ax3kxcd6he Username: TRIAL-59186453 Password: 7bfavxar6 …